کافه شعر

شاید شعر

شعر خردادی ام  دمق است

روزهاست که باران ندیده تنش

تن گرما زده اش انگار

قطره قطره پر از عرق است

شعر خردادی من از تو تهیست

 شاید از تو رها شده است

شاید از عهد بی وفای تو است 

که لبم از لبت جدا شده است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کافه چی